HOTLINE 091-8811313

Service

09:00 - 17:00

Call us today

091-8811313

Email us Now

klinsanim@gmail.com

KLIN SANIM

บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด P U M ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มต้นธุรกิจ ซื้อ-ขาย เศษวัสดุรีไซเคิล ทุกชนิด ขนาดเล็กๆ ในนามร้าน วีระพล โลหะกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยเริ่มต้นจากการรับซื้อเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งานในสถานที่ก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย การต่อเติมบ้านหรืออาคารต่างๆ หลังจากนั้นได้เริ่มมีประสบการณ์ในการคัดแยกเศษวัสดุและจัดการเรื่องความสะอาดให้กับไซด์งานต่างๆ จึงได้เริ่มเข้าร่วมซื้อ และประมูล เศษวัสดุทุกชนิด จากบริษัทก่อสร้างชั้นนำต่างๆในเวลาต่อมา วีระพล โลหะกิจ ได้เพิ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจก่อสร้างต่างๆขึ้นมาอีกคือ ธุรกิจรับทุบตึก-รื้อถอนโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างต่างๆและรับจ้าง ขนเศษวัสดุออกไปทิ้งยังนอกหน่วยงาน เช่น เศษไม้ เศษปูน โดยมีรถบรรทุกติดเครน รถบรรทุกดัมพ์ทุกขนาดให้เช่า จนเป็นที่ได้รับวางใจจากบริษัทก่อสร้างชั้นนำต่างๆให้ดูแลเรื่องเคลียร์เศษวัสดุทุกชนิดในไซด์งานต่างๆเป็นต้นมา

จากนั้น เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาตรฐานชองบริษัทชั้นนำทั้งการจัดการด้านเอกสาร และ ระบบการบริหารต่างๆ อีกทั้งทางบริษัทจึงได้เพิ่มธุรกิจ ซื้อ-ขาย เหล็ก ทุกชนิด ทุกขนาด ตามมาตรฐาน เพื่อป้อนให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ อาทิเช่น เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ เหล็กแผ่น อุปกรณ์ก่อสร้างฯลฯ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราบริหารงานโดยยึดถือนโยบายที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ทางบริษัทได้รับการว่าจ้างหรือได้เข้ารับประมูลงานต่างๆจะต้องดำเนินงานภายใต้ ความซื่อสัตย์ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่องานที่ทำให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อใดที่ทางบริษัทได้ทำการขายสินค้าต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆนั้น สินค้าต่างๆต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยราคายุติธรรม นโยบายดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


CALL 091-8811313

กลิ่นสนิม

KLIN SANIM

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 091-8811313 ,086-3371910 ,086-3369663
โทร(ฝ่ายบัญชี). 097-2391616
อีเมลล์ klinsanim@gmail.com
pum.engineering@gmail.com

Copyright © klinsanim.com 2019 All rights reversed.