HOTLINE 091-8811313

Service

09:00 - 17:00

Call us today

091-8811313

Email us Now

klinsanim@gmail.com

Demolition Services

รับเหมา รื้อถอนอาคารฟรี รื้อถอนฟรี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างฟรี ทุบตึกฟรี รื้อถอนสะพาน นัดประเมินราคาฟรี ในราคายุติธรรมรับรื้อถอนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทุบบ้าน

รับรื้อถอน อาคาร โรงงาน โกดัง และสิ่งปลูกสร้าง ทุกชนิด รับทุบตึก อาคาร พื้นถนน บ่อทุกชนิด รับจ้างขนย้ายสินค้าทุกชนิด ขนย้ายเศษวัสดุจากหน่วยงานก่อสร้างต่างๆออกไปยังนอกหน่วยงาน อาทิเช่น เศษ หิน ปูน ทราย

Projects

ตัวอย่างผลงาน

 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
 • ผลงานรื้อถอน
CALL 091-8811313

กลิ่นสนิม

KLIN SANIM

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 091-8811313 ,086-3371910 ,086-3369663
โทร(ฝ่ายบัญชี). 097-2391616
อีเมลล์ klinsanim@gmail.com
pum.engineering@gmail.com

Copyright © klinsanim.com 2019 All rights reversed.